Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες Οδική Βοήθεια & Φροντίδα Ατυχήματος

Υπηρεσία Οδική Βοήθεια:

 • - Οδική Βοήθεια
 • - Βοήθεια σε περιπτώσεις αποφόρτισης μπαταρίας, έλλειψης καυσίμου, διάτρησης ελαστικού, απώλειας κλειδιών
 • - Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για επίλυση της βλάβης, επιτόπου
 • - Επισκευή στον τόπο ακινητοποίησης, εφόσον αυτή είναι εφικτή
 • - Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service Volkswagen.
 • - Παροχή αυτοκινήτου Εξυπηρέτησης

Προσφορά

Η Οδική Βοήθεια προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 20€
με κάθε λιπαντικό ή πλήρες Service, έως 31/3/2020!

Η Οδική βοήθεια προσφέρεται για οχήματα έως 14 ετών.

Υπηρεσία Φροντίδα Ατυχήματος*:

 • - Επί τόπου συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος και του
  εντύπου φιλικού διακανονισμού.
 • - Εξασφάλιση Μεταφοράς οχήματος στον Εξουσιοδοτημένο
  Συνεργάτη Service Volkswagen της επιλογής σας.
 • - Συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης ατυχήματος &
  μεταφοράς σε περίπτωση ακινητοποίησης, από την αρμόδια
  εταιρεία – πάροχο της υπηρεσίας.
 • - Οργάνωση ραντεβού με πραγματογνώμονα της
  ασφαλιστικής εταιρίας.
 • - Παρακολούθηση της ένταξης του αιτήματος στο σύστημα
  άμεσης πληρωμήςαπό την ασφαλίστρια εταιρία, εφόσον ισχύει.
 • - Ενημέρωση του δικαιούχου για τη συγκέντρωση αναγκαίων
  δικαιολογητικών για αξιώσεις άλλων καλυπτόμενων κινδύνων
  εκτός ατυχήματος.
 • - Παραλαβή και αποστολή στην ασφαλιστική εταιρία των
  τιμολογίων επισκευής του καλυπτόμενου οχήματος.
 • - Ενημέρωση για το ποσό αποζημίωσης και την ημερομηνία
  πληρωμής.
 • - Ενημέρωση για όλες τις παροχές του Δικτύου
  Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Volkswagen.
 • - Τηλεφωνική σύνδεση με το κέντρο υποδοχής κλήσεων της
  Υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχημάτων της εκάστοτε Ασφαλιστικής
  Εταιρείας.
 • - Παροχή νομικών, ιατρικών συμβουλών και άλλων
  συμβουλευτικών υπηρεσιών για το ατύχημα.

* Αφορά μόνο στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.